Arbetsmiljöverket - logotyp

Visselblåsarfunktion för att larma
om missförhållanden

OBS! Har du redan anmält ett ärende som du önskar följa upp?
Klicka här för att logga in i visselblåsarportalen.

Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom myndigheten. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter. Läs igenom anvisningarna innan du skickar in ditt ärende i formuläret längst ned på sidan.

Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare och andra med professionell koppling till organisationen ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av våra verksamheter. Det innebär att myndigheten inte får vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

 

Hur anmäls ett visselblåsarärende?

Tips som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen anmäls via denna digitala rapporteringskanal, även kallad visselblåsarsida.

Systemet hanteras av den externa och oberoende aktören CRD Protection, som har lång erfarenhet av utredningar inom både privata och offentliga verksamheter i Sverige.

Utöver den digitala rapporteringskanalen finns möjlighet att anmäla missförhållanden via telefon (090-77 79 00) eller vid ett fysiskt möte. Du kan också skicka brev till CRD Protection AB, ATT: ”Arbetsmiljöverket”, Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå.

 

Hantering av tips och utredningar

Visselblåsarfunktionen består i huvudsak av en rapporteringskanal samt en mottagnings- och utredningsfunktion. Samtliga delar hanteras av CRD Protection för att garantera objektivitet och anonymitet i visselblåsarärendena.

Uppgiftslämnaren behöver aldrig uppge sin identitet och kan under hela processen använda en anonym lösning för tvåvägskommunikation med den externa utredningsfunktionen för att kunna svara på följdfrågor och ta del av återkoppling i ärendet.

Tips som inte ligger inom ramen för visselblåsarfunktionens uppdrag utifrån lagstiftningen, exempelvis om det handlar om missförhållanden som inte är av allmänintresse, kommer visselblåsarfunktionen att meddela dig vart du istället kan vända dig med ditt ärende.

Information om behandling av personuppgifter

Spara användarnamn och lösenord!

Kom ihåg att spara användarnamn och lösenord som genereras när du skickat in ditt ärende, och logga regelbundet in för att anonymt kunna följa ditt ärende och svara på följdfrågor från mottagnings- och utredningsfunktionen. Inom sju dagar får du en återkoppling på att ärendet har mottagits. Vid frågor om visselblåsarfunktionen kan du vända dig till utredning@crdprotection.com. Gällande verksamhetens hantering av visselblåsarärenden kan du vända dig till närmaste chef eller säkerhetschef.

En anmälan ska innehålla:

  • En så tydlig beskrivning som möjligt av vad iakttagelserna av de arbetsrelaterade missförhållandena eller oegentligheterna består av.
  • Namn på vem eller vilka iakttagelsen gäller.
  • Eventuella underlag för iakttagelsen.
  • Kontaktuppgifter (rekommenderas).